Kontakt

MIB sigurnosni informatički sustavi d.o.o.

Petra Zrinskog 3, 44250 Petrinja

Tel: +385 1 4647 411

Fax: +385 1 5560 041

E-mail: sales@mib-sis.com

 

MB: 2500132

OIB: 27616044700

PDV BROJ: HR27616044700

IBAN: HR7624840081105077495, Raiffeisen BANK Austria d.d Zagreb

 

Tvrtka je upisana u Sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu

MBS 080691464

Temeljni kapital: 520.100,00 kn, uplaćeno u cijelosti

Članovi Uprave: Igor Barić, Kristijan Popijač

Kontakt

Kontakt obrazac

Pošalji e-mail
(opcionalno)